לזכרה של פקד קים דוקרקר ז״ל

מיזמי הנצחה:

מילות שיר

״אני רוצה להיות לוחם
במחבלים להילחם
להביא את הגאווה
אני מגבניק משוגע
אני רוצה לנקום בהם
נזכור תמיד את המ״מ
שהייתה לוחמת חוד
דוקרקר עוד נחזור לרקוד
מי לביאה קים לביאה!״

Scroll to Top